Sản phẩm mới
 • Sản phẩm Ấn Tượng Fashion

  THẮT LƯNG KẺ SỌC HÀN QUỐC 1600748020700

  295,000 đ
 • Sản phẩm Ấn Tượng Fashion

  THẮT LƯNG LOGO CAO CẤP 1600741010200

  295,000 đ
 • Sản phẩm Ấn Tượng Fashion

  THẮT LƯNG MẶT TRÒN MÀU TRẮNG CAO CẤP 1600745010100

  295,000 đ
 • Sản phẩm Ấn Tượng Fashion

  THẮT LƯNG THỜI TRANG CAO CẤP 1600751010300

  295,000 đ
 • Sản phẩm Ấn Tượng Fashion

  THẮT LƯNG MẶT TRÒN CAO CẤP 1600745010300

  295,000 đ
 • Sản phẩm Ấn Tượng Fashion

  THẮT LƯNG THỜI TRANG CAO CẤP 1600751010300

  295,000 đ
 • Sản phẩm Ấn Tượng Fashion

  THẮT LƯNG THỜI TRANG CAO CẤP 1600738010300

  295,000 đ
 • Sản phẩm Ấn Tượng Fashion

  THẮT LƯNG THỜI TRANG CAO CẤP- Z 1600739010200

  295,000 đ
 • Sản phẩm Ấn Tượng Fashion

  THẮT LƯNG THỜI TRANG CAO CẤP 1600750010300

  295,000 đ
 • Sản phẩm Ấn Tượng Fashion

  THẮT LƯNG THỜI TRANG GUCCI MẶT VÀNG 1600747010300

  295,000 đ
 • Chính sách thẻ vip

Điều kiện để được cấp thẻ VIP

Tổng số tiền mua tại các của hàng THỜI TRANG ẤN TƯỢNG từ 500.000 VND

Chính sách giảm giá dành cho khách hàng VIP

·        Tổng số tiền của hóa đơn đã mua

_Từ 500.000đ đến 999.000đ         :      Giảm  5%

_Từ 1.000.000đ đến 1.999.000đ   :      Giảm  6%

_Từ 2.000.000đ đến 2.999.000đ   :      Giảm  7%

­­_ Từ 3.000.000đ đến 3.999.000đ  :      Giảm  8%

_ Từ 4.000.000đ đến 4.999.000đ  :      Giảm  9%

_ Từ 5.000.000đ đến 5.999.000đ  :      Giảm 10%

_ Từ 6.000.000đ đến 6.999.000đ  :      Giảm 11%

_ Từ 7.000.000đ đến 7.999.000đ  :      Giảm 12%

_Từ 8.000.000đ đến 8.999.000đ   :       Giảm 13%

_ Từ 9.000.000đ đến 9.999.000đ  :       Giảm 14%

_ Từ 10.000.000đ trở lên              :        Giảm 15%