Sản phẩm mới
 • Sản phẩm Ấn Tượng Fashion

  QUẦN JEAN NAM XƯỚC NHẸ THỜI TRANG HÀN QUỐC 12007910130

  590,000 đ
 • Sản phẩm Ấn Tượng Fashion

  QUẦN JEAN NAM THỜI TRANG HÀN QUỐC -L3176 12007920102

  590,000 đ
 • Sản phẩm Ấn Tượng Fashion

  QUẦN JEAN NAM THỜI TRANG HÀN QUỐC -6022 12008050102

  590,000 đ
 • Sản phẩm Ấn Tượng Fashion

  QUẦN JEAN NAM SKINNY RÁCH NHẸ CAO CẤP 12008010109

  590,000 đ
 • Sản phẩm Ấn Tượng Fashion

  QUẦN JEAN NAM THỜI TRANG HÀN QUỐC - ĐEN XÁM 12008030102

  590,000 đ
 • Sản phẩm Ấn Tượng Fashion

  QUẦN JEAN NAM SKINNY THỜI TRANG HÀN QUỐC-H3181 12008000127

  590,000 đ
 • Sản phẩm Ấn Tượng Fashion

  QUẦN JEAN NAM SKINNY CAO CẤP YC907 12008020109

  590,000 đ
 • Sản phẩm Ấn Tượng Fashion

  QUẦN JEAN NAM ỐNG CÔN THỜI TRANG CAO CẤP 12007970102

  590,000 đ
 • Sản phẩm Ấn Tượng Fashion

  QUẦN JEAN NAM SKINNY CAO CẤP -JD6323 12007940130

  590,000 đ
 • Sản phẩm Ấn Tượng Fashion

  QUẦN JEAN NAM ỐNG CÔN THỜI TRANG CAO CẤP-H3189 12007980123

  590,000 đ
 • Chính sách thẻ vip

Điều kiện để được cấp thẻ VIP

Tổng số tiền mua tại các của hàng THỜI TRANG ẤN TƯỢNG từ 500.000 VND

Chính sách giảm giá dành cho khách hàng VIP

·        Tổng số tiền của hóa đơn đã mua

_Từ 500.000đ đến 999.000đ         :      Giảm  5%

_Từ 1.000.000đ đến 1.999.000đ   :      Giảm  6%

_Từ 2.000.000đ đến 2.999.000đ   :      Giảm  7%

­­_ Từ 3.000.000đ đến 3.999.000đ  :      Giảm  8%

_ Từ 4.000.000đ đến 4.999.000đ  :      Giảm  9%

_ Từ 5.000.000đ đến 5.999.000đ  :      Giảm 10%

_ Từ 6.000.000đ đến 6.999.000đ  :      Giảm 11%

_ Từ 7.000.000đ đến 7.999.000đ  :      Giảm 12%

_Từ 8.000.000đ đến 8.999.000đ   :       Giảm 13%

_ Từ 9.000.000đ đến 9.999.000đ  :       Giảm 14%

_ Từ 10.000.000đ trở lên              :        Giảm 15%