Sản phẩm mới
 • Sản phẩm Ấn Tượng Fashion

  ÁO SƠ MI NAM HỌA TIẾT CỔ ÁO HÀN QUỐC LR921 03008380101

  395,000 đ
 • Sản phẩm Ấn Tượng Fashion

  ÁO SƠ MI NAM HỌA TIẾT THỜI TRANG CAO CẤP LR809-1 03008390118

  395,000 đ
 • Sản phẩm Ấn Tượng Fashion

  ÁO SƠ MI NAM TAY DÀI THỜI TRANG HÀN QUỐC LR888-3 03008350101

  395,000 đ
 • Sản phẩm Ấn Tượng Fashion

  ÁO SƠ MI NAM THÊU CỔ ĐEN HÀN QUỐC LRT907-1 03008340101

  395,000 đ
 • Sản phẩm Ấn Tượng Fashion

  ÁO SƠ MI NAM THÊU CỔ VÀNG HÀN QUỐC LRT907-2 03008330101

  395,000 đ
 • Sản phẩm Ấn Tượng Fashion

  ÁO SƠ MI VIỀN CỔ HÀN QUỐC LR925 03008360101

  395,000 đ
 • Sản phẩm Ấn Tượng Fashion

  ÁO SƠ MI SỌC THỜI TRANG HÀN QUỐC - XANH NGỌC 03008420118

  395,000 đ
 • Sản phẩm Ấn Tượng Fashion

  ÁO SƠ MI TAY DÀI SỌC KIỂU THỜI TRANG HÀN QUỐC -XANH DƯƠNG 03008410126

  395,000 đ
 • Sản phẩm Ấn Tượng Fashion

  ÁO SƠ MI TAY DÀI SỌC KIỂU THỜI TRANG -XÁM NHẠT 03008400124A

  395,000 đ
 • Sản phẩm Ấn Tượng Fashion

  ÁO SƠ MI TAY DÀI SỌC THỜI TRANG -XÁM NHẠT 03008400124

  395,000 đ
 • Chính sách thẻ vip

Điều kiện để được cấp thẻ VIP

Tổng số tiền mua tại các của hàng THỜI TRANG ẤN TƯỢNG từ 500.000 VND

Chính sách giảm giá dành cho khách hàng VIP

·        Tổng số tiền của hóa đơn đã mua

_Từ 500.000đ đến 999.000đ         :      Giảm  5%

_Từ 1.000.000đ đến 1.999.000đ   :      Giảm  6%

_Từ 2.000.000đ đến 2.999.000đ   :      Giảm  7%

­­_ Từ 3.000.000đ đến 3.999.000đ  :      Giảm  8%

_ Từ 4.000.000đ đến 4.999.000đ  :      Giảm  9%

_ Từ 5.000.000đ đến 5.999.000đ  :      Giảm 10%

_ Từ 6.000.000đ đến 6.999.000đ  :      Giảm 11%

_ Từ 7.000.000đ đến 7.999.000đ  :      Giảm 12%

_Từ 8.000.000đ đến 8.999.000đ   :       Giảm 13%

_ Từ 9.000.000đ đến 9.999.000đ  :       Giảm 14%

_ Từ 10.000.000đ trở lên              :        Giảm 15%