Sản phẩm mới
 • Sản phẩm Ấn Tượng Fashion

  QUẦN TÂY THỜI TRANG HÀN QUỐC 2410-1 15028290102

  520,000 đ
 • Sản phẩm Ấn Tượng Fashion

  QUẦN TÂY THỜI TRANG HÀN QUỐC 2406-1 MÀU XÁM NÂU 15018290134

  520,000 đ
 • Sản phẩm Ấn Tượng Fashion

  QUẦN TÂY THỜI TRANG HÀN QUỐC 2406-1 MÀU XÁM ĐẬM 15008290127

  520,000 đ
 • Sản phẩm Ấn Tượng Fashion

  QUẦN TÂY CARO THỜI TRANG HÀN QUỐC YL88-1 15038290102

  520,000 đ
 • Sản phẩm Ấn Tượng Fashion

  QUẦN JEAN NAM HÀN QUỐC SỌC ẨN YL-91-3 15058280124

  520,000 đ
 • Sản phẩm Ấn Tượng Fashion

  QUẦN JEAN NAM HÀN QUỐC SỌC ẨN YL-91-3 15058280124

  520,000 đ
 • Sản phẩm Ấn Tượng Fashion

  QUẦN TÂY NAM HÀN QUỐC 2347-1 15018280102

  520,000 đ
 • Sản phẩm Ấn Tượng Fashion

  QUẦN TÂY NAM HÀN QUỐC SỌC 2403-1 15028280127

  520,000 đ
 • Sản phẩm Ấn Tượng Fashion

  QUẦN TÂY NAM HÀN QUỐC YL-87-1 15038280102

  520,000 đ
 • Sản phẩm Ấn Tượng Fashion

  QUẦN TÂY NAM HÀN QUỐC YT-91-1 15048280102

  520,000 đ
 • Chính sách thẻ vip

Điều kiện để được cấp thẻ VIP

Tổng số tiền mua tại các của hàng THỜI TRANG ẤN TƯỢNG từ 500.000 VND

Chính sách giảm giá dành cho khách hàng VIP

·        Tổng số tiền của hóa đơn đã mua

_Từ 500.000đ đến 999.000đ         :      Giảm  5%

_Từ 1.000.000đ đến 1.999.000đ   :      Giảm  6%

_Từ 2.000.000đ đến 2.999.000đ   :      Giảm  7%

­­_ Từ 3.000.000đ đến 3.999.000đ  :      Giảm  8%

_ Từ 4.000.000đ đến 4.999.000đ  :      Giảm  9%

_ Từ 5.000.000đ đến 5.999.000đ  :      Giảm 10%

_ Từ 6.000.000đ đến 6.999.000đ  :      Giảm 11%

_ Từ 7.000.000đ đến 7.999.000đ  :      Giảm 12%

_Từ 8.000.000đ đến 8.999.000đ   :       Giảm 13%

_ Từ 9.000.000đ đến 9.999.000đ  :       Giảm 14%

_ Từ 10.000.000đ trở lên              :        Giảm 15%